بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

توابع پیوند ویرایش

Edit Bookmark Link edit_bookmark_link();

Edit Comment Link edit_comment_link();

Edit Post Link edit_post_link();

Edit Tag Link edit_tag_link();